Goldspar

产品
  • 高品质单组份聚氨酯清漆
  • 适合舱内、舱外和现有清漆上层
  • 优良的耐紫外和耐磨性
  • 快干

技术规格

区域: 吃水线以上 
面漆: High Gloss 
包装尺寸:  
基材:
  •  
 
适合经常出航的高速船只 n/a 
适用于高污区域  
使用方法
  •  
 
建议涂层数
  •  
 
实际涂覆面积
(ft²/Gal)
  •  
 
稀释剂
  •  
 

提供的产品数据旨在为协助选择产品而提供总体概览,因此提供的数值是一般性的。如需要更具体的使用指南,请参考提供的产品数据表。