Toplac

产品
 • 高品质高光耐久船艇磁漆
 • 有机硅醇酸配方,比常规 单组份磁漆耐久两倍
 • 耐紫外性能优异
 • 更高的光泽和保色性
 • 施工容易,可获取深色有 光泽的漆面

技术规格

区域: 吃水线以上 
面漆: High Gloss 
包装尺寸:

 
基材:
 • Aluminium
 • GRP/FRP
 • Steel
 • Wood
 • Carbon Fibre
 
适合经常出航的高速船只 n/a 
适用于高污区域  
使用方法
 • Brush
 • Conventional Spray
 • Roller
 
建议涂层数
 • 2.00 - 3.00
 • 2.00 - 3.00
 • 2.00 - 3.00
 
实际涂覆面积
(ft²/Gal)
 • 12.00
 • 8.00
 • 12.00
 
稀释剂
 • YTA800
 • YTA063
 • YTA800
 

提供的产品数据旨在为协助选择产品而提供总体概览,因此提供的数值是一般性的。如需要更具体的使用指南,请参考提供的产品数据表。