Mikä muu voi aiheuttaa palon tai räjähdyksen?

1. Älä polta tiloissa, joissa säilytetään tai käytetään maalia.
2. Sulje kansi huolellisesti käytön jälkeen, sillä maalihöyry voi syttyä kipinöistä ja tupakasta tai vastaavasta.
3. Vältä avotulta tiloissa, joissa maalia säilytetään, avataan tai levitetään.
4. Vältä metallikipinöitä, matkapuhelimia sekä sähkölaitteita jotka pistetään päälle ja pois päältä tai jotka on kytketty väärin.