Millälailla Gelshield 200 suojaa venettäni lasikuituruttoa vastaan?

Gelshield 200 perustuu erikoisepoksihartsiin joka antaa erinomaisen suojan veden tunkeutumista vastaan. Gelshield 200 sisältää pitkittäisiä, hiutaleen muotoisia pigmenttejä, jotka vaikeuttavat entisestään veden pääsyä laminaattiin.