Υγεία και ασφάλεια

Η παροχή προφυλάξεων υγείας και ασφάλειας για τα προϊόντα βαφών αποτελεί νομική απαίτηση και κατέχει μια συγκεκριμένη ενότητα στις ετικέτες μας. Ωστόσο, η φρασεολογία που χρησιμοποιείται καθορίζεται από το νόμο και συχνά είναι δυσνόητη. Αυτή η ενότητα σκοπεύει να σας βοηθήσει να ερμηνεύσετε και να κατανοήσετε τα σύμβολα και τις φράσεις που θα βρείτε στα συνοδευτικά έγγραφα και στις ετικέτες των προϊόντων μας. Επίσης, συμπεριλάβαμε και κάποιες επιπλέον πληροφορίες για να κάνουμε την εφαρμογή βαφής ασφαλέστερη.


Πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε, διαβάζετε πάντα την ετικέτα. Κάθε κουτί βαφής περιλαμβάνει κάποια προειδοποιητικά σύμβολα και γραπτές προειδοποιητικές φράσεις, που επισημαίνουν συνοπτικά σε ποιες περιοχές πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα. Παρακάτω αναλύονται κάποιες άλλες γενικές προφυλάξεις ασφαλείας, που θα σας βοηθήσουν σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με τις βαφές σας.


Ατομική υγεία


Αποφεύγετε την κατάποση

Δεν θα πρέπει να προετοιμάζονται ή να καταναλώνονται τρόφιμα και ποτά σε σημεία όπου φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται βαφές. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης βαφής ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Διατηρήστε τον ασθενή σε αναπαυτική θέση, ΜΗΝ του προκαλέσετε εμετό.


Αποφύγετε την εισπνοή

Η εισπνοή ατμών διαλυμάτων βαφής ή σκόνης από το τρίψιμο με γυαλόχαρτο μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχει επαρκής εξαερισμός ή λειτουργεί σύστημα απομάκρυνσης αναθυμιάσεων. Αν αυτό δεν επαρκεί ή αναφέρεται συγκεκριμένα στην ετικέτα, πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλη αναπνευστική προστασία. Φοράτε έναν αναπνευστήρα με φυσίγγιο όταν αφαιρείτε παλιά αντιαποθετικά – ποτέ μην αφαιρείτε τα αντιαποθετικά καίγοντάς τα ή τρίβοντας με στεγνό γυαλόχαρτο, γιατί έτσι μπορεί να δημιουργηθούν επιβλαβείς αναθυμιάσεις ή σκόνη.


Σε κακά αεριζόμενους χώρους, φοράτε κουκούλα με τροφοδοσία αέρα ή αναπνευστήρα με φυσίγγιο και φίλτρο οργανικών ατμών. Οι αναθυμιάσεις διαλυμάτων έχουν μεγαλύτερο βάρος από τον αέρα. Αν αναπνεύσετε αυτούς τους ατμούς ίσως να ζαλιστείτε, να αισθανθείτε μέθη και πονοκέφαλο, ακόμα και να λιποθυμήσετε. Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα και βεβαιωθείτε ότι φοράτε τη συνιστώμενη προστασία.


Η βαφή με σπρέι επιφέρει επιπλέον κινδύνους για την υγεία. Δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να εισπνεύσετε εκνεφώσεις των σπρέι. Διαβάστε την ετικέτα προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι φοράτε κατάλληλη προστασία. Γενικά, η καλύτερη προστασία είναι μια κουκούλα με τροφοδοσία αέρα, η οποία παρέχει συνεχώς καθαρό αέρα σε αυτόν που τη φορά.


Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια

Θα πρέπει να χρησιμοποιείται προστασία των ματιών κατά την εφαρμογή βαφής και όταν υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματος βαφής στο πρόσωπο. Τα γυαλιά ή ματογυάλια ασφαλείας είναι φτηνά, διατίθενται από πολλά καταστήματα με υλικά κατασκευών και σίγουρα αξίζει να τα φοράτε. Χρησιμοποιείτε γυαλιά που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού EN 166. Αν το μάτι μολυνθεί με υλικό, συνιστάται το μάτι να ξεπλυθεί με καθαρό γλυκό νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά, και στη συνέχεια να ζητηθεί ιατρική βοήθεια.


Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα

Από την επαφή με τα προϊόντα βαφής μπορεί να προκύψει ερεθισμός του δέρματος. Για αυτό, θα πρέπει να φοράτε πάντα κατάλληλα προστατευτικά γάντια και προστατευτικό ρουχισμό όταν εφαρμόζετε ή αναμιγνύετε οποιαδήποτε προϊόντα βαφής. Θα πρέπει να φοράτε φόρμα εργασίας που θα καλύπτει ολόκληρο το σώμα, τα χέρια και τα πόδια σας. Στο πρόσωπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μη ελαιώδη κρέμα επιδερμίδας, τύπου φραγμού. ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε τζελ πετρελαίου, γιατί μπορεί να βοηθήσει την απορρόφηση βαφής από το σώμα. Αφαιρέστε δακτυλίδια, βραχιόλια και ρολόγια με λουράκι πριν αρχίσετε να δουλεύετε, γιατί σε αυτά μπορεί να παγιδευτούν σωματίδια βαφής κοντά στο δέρμα. Αφαιρέστε τυχόν βαφή που θα πέσει στο δέρμα, πλένοντας με ζεστό νερό και σαπούνι ή με ένα εγκεκριμένο καθαριστικό επιδερμίδας. Μετά το πλύσιμο, εφαρμόστε ένα κοντίσιονερ δέρματος. Ποτέ μην καθαρίζετε το δέρμα σας με διαλύτες ή αραιωτικά.


Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης

Οι περισσότερες βαφές περιέχουν οργανικούς διαλύτες – ορισμένοι από τους οποίους εξατμίζονται στον αέρα κατά το άνοιγμα του περιέκτη. Τυχόν κίνδυνοι μπορούν να μειωθούν αν ληφθούν μερικές απλές προφυλάξεις:

  • Αποφύγετε τις γυμνές φλόγες σε σημεία όπου φυλάσσονται, ανοίγονται ή εφαρμόζονται βαφές
  • Μην καπνίζετε
  • Φυλάτε τις βαφές σε ένα καλά αεριζόμενο, στεγνό σημείο, μακριά από πηγές θερμότητας και απευθείας ηλιακό φως
  • Διατηρείτε το μεταλλικό κουτί ερμητικά κλειστό
  • Αποφύγετε τους σπινθήρες από μέταλλα, ηλεκτρικές συσκευές που ανάβουν και σβήνουν ή ελαττωματικές ηλεκτρολογικές συνδέσεις
  • n Μην αφήνετε στουπιά ή πανιά εμποτισμένα με βαφές, σκόρπια, στις τσέπες φορμών εργασίας ή σε κάδους απορριμμάτων. Ορισμένοι τύποι βαφής μπορεί να στεγνώνουν και να αυτοαναφλέγονται.