Available Sales Codes/Colours

YIC770
Satin Bijela
YIC772
Bijela 9003
Navedeni podaci o proizvodu namijenjeni su za opći pregled kako bi se omogućio odabir proizvoda i kao takvi predstavljaju tipične vrijednosti. Za specifičnije upute o nanošenju, pogledajte priloženi list podataka proizvoda.