Egészség- és balesetvédelem

A festékeinkre vonatkozó egészség- és balesetvédelmi tudnivalók megadása törvényben előírt kötelezettség, és ezek külön részt foglalnak el termékcímkéinken. Ezek szövege, amelyeket jogszabályok rögzítenek, sokszor nehezen érthető. Ebben a részben azoknak a szimbólumoknak és kifejezéseknek az értelmezéséhez nyújtunk segítséget, amelyek az általunk kiadott anyagokban és a termékcímkéinken találhatók. További tudnivalókkal is szolgálunk a festés biztonságának javításához.


A munka megkezdése előtt mindig olvassa el a termék csomagolásán található címkét. A dobozokon figyelmeztető szimbólumok és szövegek találhatók, amelyek azonnal jelzik, hogy mire kell különös gondot fordítani a termékkel kapcsolatban. További részletes biztonsági tudnivalók találhatók az alábbiakban, amelyek segíthetnek a festékek használata során fellépő bármely probléma megoldásában.


Személyi egészség


Tilos lenyelni

Festékek tárolási és felhasználási helyén tilost ételt készíteni vagy fogyasztani. Azonnal forduljon orvoshoz, ha véletlenül lenyelt a festékből. NE erőltesse a hányást, és ne tegyen semmit a festékkel!


Kerülje a belélegzést

A festékből származó oldószergőz vagy a csiszolásból származó por belélegzése megfelelő szellőzéssel vagy kivonással csökkenthető. Ha ez a megoldás nem elegendő vagy a termékcímke kifejezetten előírja, használjon megfelelő légzésvédő készüléket. Régi hajófenékfestékek lekaparásakor használjon betétes légzőkészüléket. Hajófenékfestéket sose távolítson el száraz csiszolással vagy leégetéssel, mivel ezek a műveletek káros füstöket vagy porokat fejlesztenek.


Rosszul szellőző környezetben használjon szervesanyagszűrős, levegőbevezetéses csuklyás vagy betétes légzőkészüléket. Az oldószergőzök a levegőnél nehezebbek. Belélegzésük szédülést, részegségérzést és fejfájást okozhat, súlyos esetben ájulással is járhat. Olvassa el figyelmesen a címkét, és mindig használja az ajánlott védőberendezéseket.


A festékszórás fokozott kockázatot jelent az egészségre. A szórás közben képződő párákat semmi esetre sem szabad belélegezni. Olvassa el figyelmesen a címkét, és mindig használja az ajánlott védőberendezéseket. Általában a levegőbevezetéses csuklya adja a legjobb védelmet, mivel az friss levegőt biztosít a felhasználónak.


Szembe nem kerülhet

Viseljen szemvédőt festés közben és olyankor, ha a festék az arcára fröccsenhet. A szemvédők és védőszemüvegek olcsón beszerezhetők a legtöbb barkácsboltban, és nagyon hasznosak. Ha a szembe szennyező anyag került, legalább 15 percen át öblítse tiszta vízzel, a szemhéjakat eltakarva, és forduljon orvoshoz.


Bőrre nem kerülhet

A festék bőrre kerülve irritációt okozhat. Festékek keverésekor vagy felvitelekor ezért viseljen mindig védőkesztyűt és a testét, karját és lábát lefedő védőruházatot. Célszerű az arcra nem zsíros típusú bőrvédő krémet kenni. NE használjon petróleumgélt, mivel az elősegíti a festék behatolását a testbe. Munka közben ne viseljen gyűrűt és óraszíjat, mivel ezek megköthetik a festékrészecskéket. A bőrre kerülő festéket távolítsa el meleg vízzel és szappannal, vagy jóváhagyott bőrtisztító szerrel. Mosás után alkalmazzon bőrkondicionáló szert. Sose használjon oldószert vagy hígítót a bőr tisztítására.


Tűz- vagy robbanásveszély

A legtöbb festék tartalmaz szerves oldószereket, amelyek egy része a festéktartó kinyitásakor a levegőbe párolog. Az ebből adódó veszély néhány egyszerű intézkedéssel csökkenthető.

  • Nyílt láng használata tilos a festékek tárolásakor, kinyitásakor és felhasználásakor
  • Tilos a dohányzás
  • A festéket mindig jól szellőzött, száraz helyen kell tárolni, hőtől és közvetlen napsugárzástól védve
  • A festékesdoboz legyen mindig teljesen zárva
  • Kerülje a szikrázást, amely fémekből, villamos készülékek ki- és bekapcsolásából, illetve hibás villamos érintkezőkből származhat
  • Tilos festékkel átitatott rongyokat szabadon, munkaruha zsebében vagy hulladéktartóban hagyni. Bizonyos fajta festékek kiszáradhatnak és maguktól meggyulladhatnak.