Woordenlijst - G

Alfabetische index van termen die worden gebruikt in de maritieme sector.Geforceerd drogen

Versnelling van de droogtijd door het verhogen van de temperatuur en de kunstmatige luchtcirculatie die aanwezig is.


Gevaarlijke stof

Beschrijft een materiaal, stof of activiteit met de potentie om schade aan mens en/of het milieu te berokkenen.


Gevolgen voor het milieu

Een beoordeling van de mogelijke gevolgen - positief of negatief - dat een voorgenomen activiteit, zoals een nieuw project kan hebben op het milieu. Het doel van het maken van een dergelijke beoordeling is ervoor te zorgen dat beleidsmakers de daaruit voortvloeiende gevolgen voor het milieu overwegen bij de beslissing om door te gaan met een project. De International Association for Impact Assessment (IAIA) definieert een milieu-effectbeoordeling als "het proces van identificeren, voorspellen, evalueren en het inperken van de biofysische, sociale en andere relevante effecten van de ontwikkelingsvoorstellen, voorafgaand aan belangrijke beslissingen die worden genomen en afspraken die worden gemaakt."


Glans

Glansgraad tussen de 10-30%, gemeten op een 85° hoek.


Glansmeter

Apparaat voor het meten van kleurbehoud of lichtbestendigheid.


Gordijnvorming

Zakkervorming; Overmatige en neerwaartse beweging van een verffilm op verticale oppervlakken met een dikke onderkant in de verf, niet zo buitensporig als lopers/zakkers.