Our World is Water: Evolusjon

Siden selskapet ble grunnlagt for over 120 siden av to brødre med en strålende idé og en felles visjon, har International Paint endret seg og vokst til det ugjenkjennelige.

I dag har selskapet utviklet seg til å bli en av verdens største spesialister innenfor maritime malingsprodukter og tilhørende teknologi. Som alltid setter vi pris på de utfordringene som verdenshavene og andre farvann gir oss, og vi finner hele tiden nye og forbedrede løsninger for å kunne lansere nye generasjoner av avanserte produkter som takler disse utfordringene.

Når det gjelder fremtiden, ser vi ingen grunn til at International Paint ikke skal vokse videre og fortsatt være et fremgangsrikt selskap. Der virker jo unektelig som om vi passer perfekt for de eksisterende forholdene, og vi mener naturligvis at alle båter rundt omkring i verden burde være beskyttet av våre produkter.

Z-Ignore