Our World is Water: Historie

Holzapfel-brødrene hadde større planer enn bare å overtale skipsbyggerne i Newcastle i Nordøst-England til å kjøpe produktene deres for aller første gang da de etablerte virksomheten i 1881. De vurderte allerede den gang produktenes globale potensial.

I dag er vi anerkjent som lederen på verdensmarkedet innenfor teknologi av maritime malingsprodukter, og vi skaper innovative malingsløsninger som forskjønner, beskytter og forbedrer egenskapene til fartøy i alle land og på alle hav.

Vi viderefører oppfinnsomheten og den fremtidsrettede innstillingen til Holzapfel-brødrene, og i ekte International Paint-tradisjon gjør vi vårt ytterste for å utvikle og forbedre produktene våre.

Z-Ignore