Our World is Water: Forskning

Først har vi den unike kjemien som vi har etablert med båtbrukerene, et spesielt forhold som har vært til inspirasjon for arbeidet vårt i generasjoner og gitt oss nye utfordringer.

Deretter har vi den kjemien som er en del av hver eneste coating og malingsprodukt som vi produserer.

Denne kjemien handler ikke bare om forskning i laboratoriet, men også om eksperimenter og undersøkelser som utføres på steder med de mest krevende testforhold. Ett slikt sted er det kalde vannet i Yealm-estuaret i Devon, Sør-England, der våre team av kjemikere ror ut for å samle inn, undersøke og loggføre prøvene sine – malte metallpaneler som ligger nedsenket i vannet i mange måneder.

Vi kan trygt si at ingen forstår viktigheten av et godt strøk bedre enn våre forskere.

Z-Ignore