Hvor viktig er forbehandling?

Forbehandling er en av de viktigste arbeidsoppgavene i prosessen. Som en tommelfinger regel sier vi at forbehandling står for 80% av finishen. Noen enkle regler: Les bruksanvisningen, se til at underlaget er riktig forbehandlet,rør godt om, bruk tynner som anbefalt på etiketten, påfør anbefalt mengde og se til at klimatiske forhold er gode før arbeidet tar til.