Hvordan virker bunnstoff?

Bunnstoffer virker ved at de avgir en konstant mengde biocider (slik som kobber) fra malingens overflate ut i det mikroskopiske laget av vann som er inntil skroget. Det er dette laget av biocider som hindrer groe å sette seg. Moderne bunnstoffer er spesifikt konstruert slik at de slipper ut rett mengde biocider for å holde bunnen ren ut sesongen.

Hvordan gjør vi dette?
Det er enkelt å kontrollere begroing, men prosessen er meget kompleks. Malingen må være kontruert slik at den rette mengde biocider slipper ut hele tiden for å hindre begroing, men ikke mer enn det.