Påføring av bunnstoff

Bunnstoff kan påføres med pensel eller rull. Velger du en liten rull vil den gi mindre belastning på armen, men det vil ta lengre tid å dekke flaten. Hvis du foretrekker pensel så velg en bred pensel. Finishen på bunnstoffet vil ikke bli så bra som på skutesiden så valget av pensel er viktig.

Arbeidstedet skal være god ventilert og verneutstyr skal brukes.

Steg 1: Helse og Sikkerhet

Før du begynner med noen forberedelser, sjekk at du har tilstrekkelig utlufting. Sjekk også at du har verneutstyr. Vi anbefaler vernebriller eller visir, nitril gummihansker, en overall (slik at ikke bar hud blir eksponert) og en ådredretts maske med et filter som tåler løsemidler.

Tidligere malte flater:

Z-Ignore

Steg 2: Inspeksjon

Sjekk området som skal behandles for skade, flassing, og andre tegn som indikerer at bunnstoffet ikke sitter godt til underlaget.

Z-Ignore

Steg 3: Forbehandling – i god stand

Bruk en høytrykkspyler og vask rent med fersvann. Se til at vaskevann og avfall fra bunnstoffet blir tatt hånd om på en forsvarlig måte. La tørke. Sjekk kompabiliteten og gå til Steg 5.

Steg 3: Forbehandling – i dårlig stand

Hvis eksisterende bunnstoff krakkelerer eller viser tegn på at det slipper fra underlaget bør det fjernes.

Z-Ignore

Steg 4: Maskering

Før priming og bunnstoff, masker området som skal behandles.

Z-Ignore

Steg 5: Reparasjon/Priming

Reparer småskader og sår med Watertite Epoxy Sparkel. Se over skroget for andre skader og osmose.

Z-Ignore

Forsegl overflaten med Primocon hvis bunnstoffet ikke er kompatibelt med det gamle, eller når man ikke vet hvilke type bunnstoff som skal overmales. Bare flater må behandles med primer. Sjekk tørke- og overmalingstider nøye før du går igang med jobben. Les bruksanvisningen.

Z-Ignore

Steg 6: Påføring

Rør godt om i boksen og se til at du får med ”bunnfallet”. Påfør i henhold til bruksanvisning.

Z-Ignore

Påfør bunnstoff med rett tykkelse, selv om dette betyr at du må påføre et ekstra støk.

Z-Ignore

Påfør gjerne et ekstra strøk på steder som, steglister, vannlinje, trimflaps, ror og kjøl. Her slites bunnstoffet mer p.g.a. turbulens.

Følg overmaling- og sjøsettingstiden som er angitt for produktet. For tidlig overmaling eller sjøsetting kan føre til blærer og flassing på bunnstoffet.