Minimering av utslipp

I tillegg til å utvikle og lansere produkter med høyt tørrstoffinnhold, vannbaserte produkter og produkter som har redusert biocid eller er biocidfrie, oppfordrer vi til økt kunnskap i bransjen og blant kunder om temaer som VOC og biocid, og forsøker å hjelpe bransjen med å oppfylle lovpålagte krav.

Yacht-produksjonsanlegget i USA skiftet i midten av 2005 ut en termisk oksidant, som ble brukt til å fjerne VOC fra anleggets luftutslipp, med en alternativ energieffektiv enhet for biologisk behandling. Denne nye teknologien har vist seg å være svært effektiv til fjerning av VOC, og har ført til vesentlig reduksjon i anleggets forbruk av naturgass (en reduksjon i naturgass på 30 000 decatherm/år).

I vår forretningsvirksomhet jobber vi for å redusere antallet reiser med fly og bil gjennom å øke andelen av møter i form av telefon-, video- eller webkonferanse. I noen regioner har salgsområdene blitt restrukturert for å redusere reisebehovet og få ned drivstofforbruket.