Effektiv energibruk

Diverse energibesparende investeringer ved produksjonsanlegget i UK har ført til betydelig reduksjon i energiforbruket, på tross av vekst i produksjonsvolumet. Store besparelser har blitt oppnådd med:

  • Innføring av et styringssystem for kompressorer på anlegget
  • Bruk av energieffektiv belysning
  • Konvertering av det sekundære sentralfyringssystemet og den elektriske oppvarmingen på hele anlegget til mer effektiv gassfyring. I tillegg er fyringssystemet tidsstyrt, slik at det bare er tilgjengelig når anlegget er i drift
  • Bruk av vekselrettere på store spredere for å spare energi
Mange av våre kontorer rundt om i verden har innført retningslinjer som tar sikte på å redusere energisløsing, f. eks. skal datamaskiner slås av i stedet for å bli stående på, bevegelsessensorer kobles til belysning, anlegg gå over til å bruke kontorbelysning med lavt strømforbruk osv.