Miljøet

Som aktive båtbrukere er vi alle opptatt av hvordan vår aktivitet påvirker miljøet. Høyt forbruk av drivstoff og innefektive maskiner kan bidra til luft-forurensing, og utslipp fra septiktank kan påvirke den hårfine balansen i det marine miljø. Heldigvis kan vi kontrollere og minimere disse potensielle miljøtruslene, slik at vi kan fortsette å glede oss over et aktivt båtliv i et rent miljø til sjøs. I dette avsnittet vil vi bidra med råd og tips om hvordan vi skal oppnå dette.