Ordliste over miljøbegreper

Informasjon om miljømessige betingelser og hvordan de forholder seg til båtmalings industrien.Biocidfritt eller Giftfritt

Biocider i bunnstoff er aktive indigrienser som sondrer ut fra malingsfilmen for å hindre påvekst av organismer som sjøgree, rur og skjell på en båtbunn. Biocid frie malinger eller coatinger innholder ikke noen form for aktive indigrienser. Slike produkter kontrollerer påvekst av slike organismer med andre kjemiske sammensetninger som gir spesielle overflate egenskaper f. eks. non-stick teknologi eller konstant eroderende overflater som gjør overflaten glatt og vanskelig å hefte til.
Fordeler: Inger utslipp av aktive indigrienser til vann