Tilfredsstillelse og overoppfyllelse av gjeldende miljølovgivning og forskrifter

Vår strategi er ”overoppfyllelse” i utvikling av produkter. I våre øvrige aktiviteter med produktutvalget, har vi i Produktforvaltningsprogrammet også gjennomgått den informasjonen vi gir våre kunder og produktbrukere, for å sikre at den holder høy kvalitet over hele verden. Dette har vi gjort ved å etablere en verdensomfattende standard for etikette og sikkerhetsdatablad (Material Safety Data Sheets – MSDSs). For noen av produkttypene, slik som bunnstoff, har vi gitt ut veiledningsdokumenter om sikker påføring. Vi kommer til å fortsette arbeidet på dette området, for å sikre at våre kunder og alle brukere av våre produkter får informasjon av så god kvalitet som mulig.

Som en verdensledende leverandør av overflatebeskyttelse og malinger for båter. , har sikker påføring og bruk av våre produkter avgjørende betydning for oss.

Produktmerking er et nøkkelelement i samspillet mellom vår bedrift og våre kunder, og er svært vesentlig for å møte forpliktelsene når det gjelder helse, sikkerhet og miljø. Vår holdning er å alltid være proaktive, og vår investering i utforming av etiketter er basert på to prinsipper:

  • Oppfylle lokale forskrifter i områder hvor slike finnes, og sørge for høye minstestandarder i områder uten forskrifter
  • Gi hensiktsmessig veiledning om helse og sikkerhet i lokale språk på etiketter
Derfor leverer vi etiketter på mer enn 25 språk.