Miljøprinsipper

Vi skal sørge for at vi utfører våre aktiviteter på en sosial og miljømessig ansvarlig måte innenfor rammene av vår bransje. Derfor utgjør hensyn til og reduksjon av miljømessig påvirkning fra våre aktiviteter et nøkkelelement i vår forretningsstrategi. Produktforvaltningsprogrammet står sentralt i vår virksomhet. Dette er en prosess som virker i hele vår virksomhet, hvor det tas hensyn til menneskelig og miljømessig sikkerhet i hvert trinn i produktutviklingen; fra råmaterialer, produktutvikling, produksjon, emballering og lagring til markedsføring, salg, sluttbruk og fjerning/resirkulering.

For dette formålet vil vi gjennomføre forbedring på følgende områder:

  • Gjøre beskyttelse av miljøet til en tidlig og integrert del av vår produktutviklingsprosess
  • Sørge for at vi overholder all gjeldende miljølovgivning og alle miljøforskrifter som påvirker vår virksomhet og våre produkter. Når det er mulig, vil vi ytterligere redusere vår miljøpåvirkning gjennom å overoppfylle alle gjeldende krav
  • Minimere, og når det er mulig, eliminere bruken av råmaterialer i våre produkter når det foreligger tvil om hvorvidt disse råmaterialene kan forårsake helseskade hos mennesker som kommer i kontakt med dem.
  • Utnytte alle våre energiressurser effektivt.
  • Minimere utslipp fra våre produkter og fra virksomhet som kan påvirke miljøet
  • Redusere avfallsmengden fra produksjon og bruk av våre produkter
  • Maksimere bruken av resirkulert materiale i våre produkter, vår emballasje og markedsføring
  • Fremme bevissthet overfor helse og sikkerhet gjennom opplæring og utdannelse av våre ansatte og kunder
  • Fremme miljøbevissthet gjennom opplæring og utdannelse av våre ansatte og kunder.
  • Aktivt delta i diskusjoner med relevante reguleringsmyndigheter og handelsorganer for å utvikle tiltak for ytterligere minimering av miljøpåvirkning fra bruken av maling i vår bransje