Opplæring og utdanning – helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Yacht-virksomheten gir HMS-informasjon av høy kvalitet til kunder på flere måter:

  • Informasjon på våre webområder
  • Informasjon i våre bruksanvisninger
  • Plakat og brosjyrer om sikker bruk av epoksy distribuert til profesjonelle brukere
  • Veiledende anmerkninger om sikker bruk og avfallshåndtering for forskjellige typer belegg er gjort tilgjengelig for kunder.
  • Kundeseminarer, f. eks. rådgivning om riktig fjerning av rester av bunnstoff ved slutten dens levetid, veiledning i bruk av godkjente bedrifter for disponering av fast avfall
  • I USA er vår Interlux-virksomhet i gang med et utdanningsprogram for sammenslutninger av marine forretningsvirksomheter.
  • Yacht er aktivt involvert i kundeopplæring for å sikre at våre produkter brukes på en sikker og ansvarlig måte. Vi har nylig investert i kundetilpassede påføringsanlegg i Italia og Storbritannia for opplæring av europeiske kunder og vårt eget personale. Dessuten har vi investert i tekniske støtteressurser til gjennomføring av denne opplæringen.

Opplæring av ansatte i helse, miljø og sikkerhet er høyt prioritert i virksomheten:

  • Alle ansatte i Yacht-virksomheten har fått opplæring i Produktforvaltning, og de forstår sin egen rolle i denne prosessen. Opplæring som gir kjennskap til Produktforvaltning gis til alle nyansatte i yacht gjennom våre innføringskursmoduler.
  • Alle ansatte deltar jevnlig på HMS-møter og treningssesjoner hvor det gis opplæring i ulike HMS-relaterte temaer, og hvor ansatte har mulighet til å ta opp saker og foreslå forbedringer.
  • Opplæring i miljøbevissthet gis for tiden til ansatte på vårt anlegg i Storbritannia som en del av miljøforvaltningssystemet (ISO14001), og har til hensikt å gjøre folk oppmerksomme på generelle miljøsaker og vårt selskaps påvirkning på miljøet.