Vårt interne Ressurs-og Kunnskapssenter - Teamet

Tolkninger av global lovgiving og restriksjoner er lagt under Product Regulatory Affairs Avdelingen; som har sitt hovedkontor i Felling, UK.

Z-Ignore

Dr Julian E Hunter

 • 22 års fartstid, og ansvarlig for arbeid innen lovgiving, reguleringer etc. for AkzoNobel yacht og marine
 • I dag Styreformann for IPPIC (International Paint and Printing Ink Council) arbeidsgruppe for bunnstoffer. IPPIC har NGO status innen IMO (International Marine Organisation) som arbeider på et globalt nivå.
 • Representerer International Paint i den Europeiske Forbundet for Malingsprodusenter (CEPE), arbeidsgruppe for bunnstoff. Denne gruppen samarbeider med Europeiske myndigheter om spørsmål rundt bunnstoff.
 • Representerer IP-USA (International og Interlux) i det Nord Amerikanske Forbundet for Malingsprodusenter, arbeidsgruppe for bunnstoff. Denne gruppen samarbeider med US-EPA om spørsmål rundt bunnstoff.
 • Representerer IP i British Coatings Federation Marine Coatings Group
 • Aktiv i diskusjoner med lovgivende myndigheter rundt spørsmål om bunnstoff verden over.
Z-Ignore

Gareth Prowse

 • Senior Regulatory Scientist
 • Spesialist med fokus på lovgivning og registrering av bunnstoff
Z-Ignore

David Mather

 • Regulatory Affairs Specialist
 • Spesialit med fokus på lovgivning rundt utslipp av løsemidler verden over.
Cathy Meades

Cathy Meades

 • Senior Regulatory Affairs Specialist
 • Spesialist med fokus på REACH og lovgiving rundt andre produkter enn bunnstoff.

Eksterne kilder vi samarbeider med;

 • ACA (American Coatings Association)
 • ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations)
 • CEPE (European Paint Makers Association)
 • SYBAss (Superyacht Builders Association)
 • NMMA (National Marine Manufacturers Association)
 • Råvareleverandører