Lovgiving og Kontroll med Bunnstoffer

Bunnstoff & Miljøet

Hva er fordene ved å bruke et bunnstoff? Et overgrodd undervannskrog er en økonomisk og miljømessig katastrofe for en båteier.

  • Et undervannskrog som er begrodd kan bruke 40% mer drivstoff, og kan slippe ut 40% mer avgasser (CO2 SOx) som forurenser luften
  • Et skip kan transportere uønskete marine arter inn i et sensitivt økosystem
  • Dette fører til at skip må i tørr dokk jevnilig, noe som igjen øker forurensingen fra verft etc.

Bunnstoff & Lovgiving

Bunnstoff er klassifisert som produkter som inneholder biocider/pestisider; bunnstoff som ikke inneholder biocider kommer ikke under denne klassifisering. Bunnstoff må registreres før det markedsføres for salg.

  • Alle bunnstoffer må deklareres og revideres før de registreres

Bunnstoff og Lovgiving Bunnstoff som innholder Biocider

  • Produktet blir kun registrert hvis det kan dokumenteres at det kan brukes uten fare for bruker
  • IMO-AFS har forbudt bruk av TBT (tributyl tin) i alle bunnstoffer.
  • Dette kan endres til å inkludere andre skadelige bunnstoffer i fremtiden.