Produktdesig & Utvikling

Utvikling av nye produkter

Som en del av vår strategi er HS&E en viktig del av utviklingen av nye produkter;

  • Alle indigrienser er nøye vurdert før de implementeres i et nytt produkt
  • Alle prosjekter har mål for VOC
  • Risikoanalyse er en integrert del av produktutviklingen

Product Stewardship

Product Stewardship er en intern prosess hvor vi analyserer våre utviklingmetoder som dekker produktets livsyklus fra vugge til grav. Den dekker alle råmaterialer,ekisterende reseptur og nye produkter for å sikre produktutviklingen, produksjon og bruk av produktet. Dette dekker situasjoner hvor det ikke er noen lovpålagte restriksjoner, men hvor sosiale bekymringer spiller inn (potensielle nye restriksjoner). Målet er å ligge foran eventuelle restriksjoner hvor det er mulig, og å utvikle produkter som er sikre i bruk for mennesker og miljøet.