Product Stewardship Policy

Forretningsenheten Yacht vil gjennomføre dets aktiviteter på en sosial, og miljømessig, ansvarlig måte. Som en del av Coatings Care®, malings industriens ansvarlighets program, vil vi implementere Product Stewardship i alle avdelinger for å sikre ansatte, kunder, brukere og miljøet:

  • Ved å integrere beskyttlese av helse og sikkerhet samt miljøet til en del av vår produktutvikling
  • Ved å utgi relevant informasjon i høy kvalitet om sikker bruk og deponering av våre produkter.
  • Ved å gi respons på usikkerhet eller bekymring fra befolkning, kunder, ansatte og andre.
  • Ved å tilpasse, og følge, alle legale krav som omfatter våre produkter i de land vi er representert i.
  • Ved å aktivt delta i industriens interesse organisasjoner for å utvikle og gjennomføre oppnåelige standarder verden over.
Product Stewardship skal koordineres på avdelingsnivå og rapporteres på hvert Business Unit Executive møte.

Neil Plowman, Yacht sBU Manager