Product Stewardship

Product Stewardship, eller produktforvaltning av et produkt fra vugge til grav, hjelper oss å sikre at våre produkter som selges på markedet er sikre i bruk for bruker og for miljøet i hele produkets livsyklus. Det er en del av vårt mål å ligge i forkant av lovgivningen og det som forventes av oss miljømessig ved planleggingog utvikling av nye produkter. Product Stewardship hjelper våre kunder til å møte regler og reguleringer innen Helse og Miljøkrav. Dette gjør oss i stand til å identifisere problemer og unngå disse på et tidlig stadie. International er av den mening at Product Stewardship er et positivt initiativt for oss selv og våre kunder.

Z-Ignore