Minimere råmaterialebruk i våre produkter, når det foreligger usikkerhet om muligheten for at disse råmaterialene kan forårsake helseskade på personer som kommer i kontakt med dem.

Minimere råmaterialebruk i våre produkter, når det foreligger usikkerhet om muligheten for at disse råmaterialene kan forårsake helseskade på personer som kommer i kontakt med dem. Vårt Produktforvaltningsprogram foretar en systematisk gjennomgang av råmaterialer i våre eksisterende produkter, og gir anbefalinger for å sikre at de brukes på en sikker måte. Dette kan innebære endret produktsammensetning, endring i måten de markedsføres på, og å gi kunder detaljert informasjon om sikker bruk, og i noen tilfeller, fjerne produkter fra vårt produktutvalg og erstatte dem med et sikrere produkt. Vi har gjort betydelige fremskritt ved å identifisere og fjerne et antall kjemikalier fra våre malinger. I samsvar med IMO-konvensjonen om kontroll av skadelige bunnstoffsystemer for båter, var International Paint den første store leverandøren som formelt kunngjorde at den ville stanse produksjonen av bunnstoff som inneholder TBT.