Samarbeid med reguleringsmyndigheter og handelsorganer

Vi jobber tett sammen med ulike reguleringsorganer for å sikre at beskyttelse av miljøet er en prioritert oppgave for alle produsenter av yachtmaling.

  • Vi har vært proaktive i California gjennom å utforme kobberretningslinjene i Sør-California for San Diego og Los Angeles.
  • Vi har jobbet tett sammen med den nasjonale sammenslutningen av produsenter til marin virksomhet (National Marine Manufacturers Association – N.M.M.A.) om retningslinjer for bruk av kobberholdige, bunnstoff.
  • Gjennom den nasjonale sammenslutningen for malingsprodusenter samarbeider vi med miljømyndighetene i USA (Environmental Protection Agency – EPA) om utvikling av en metode for risikovurdering av marinaer i USA.
  • Vi har hatt nært samarbeid med kobberleverandører og bransjeorganer i Europa og USA for å studere miljøpåvirkningen fra bruk av bunnstoff, og har påvist at kobber er et effektivt og sikkert aktivt stoff for antifouling. Bruk av effektive bunnstoffer er avgjørende for å hindre spredning av fremmede arter, hvilket er en økende miljømessig og kommersiell trussel i våre farvann.
  • Vi jobber tett sammen med internasjonale og regionale organisasjoner, slik som den internasjonale marineindustriorganisasjonen (International Council of Marine Industry Associations – ICOMIA) og det europeiske rådet for malings-, trykkfarge- og kunstnerfargeindustrien (The European Council of the Paint, Printing Ink and Artists’ Colours Industry – CEPE) for å ta lærdom av de problemene som båtverft har hatt med å prøve å innføre direktivet for utslipp av løsemidler (SED) i Europa, og vil fortsette lobbyvirksomheten overfor EU-kommisjonen for å sikre at ”opplegget for løsemiddelreduksjon” videreføres som en foretrukket metode for kravoverholdelse, for å sikre at våre kunder kan velge mellom så mange produkter som mulig.
  • Vi forteller folk både innenfor og utenfor vårt selskap om Produktforvaltningsprogrammet og de fremskritt vi gjør med det. Når vi bestemmer oss for å innføre en standard eller et prinsipp i vårt Produktforvaltningsprogram, tar vi det videre som et forslag overfor sammenslutninger av malingprodusenter og foreslår at det innføres som en bransjestandard. Vi håper at dette vil føre til at våre ansatte, kunder, interessenter og alle som vet eller ønsker å vite noe om oss, innser at vi er en ansvarlig organisasjon som er fast bestemt på å utøve vår virksomhet i harmoni med både mennesker og miljøet.