Volatile Organic Compounds (VOCs)

VOC er fotoreaktive kjemikalier som danner ozon når de blir eksponert for UV stråler og annen luftforurensing:

 • Konsentrasjoner av ozon i byer øker stadig i form av "smog".
 • Problemet er verst i byer i utviklingsland (Kina, Korea etc)
 • I-land ser på mulighetene for å bedre luftkvaliteten (Europa, USA)
 • Restriksjoner for VOC blir stadig tøffere og øker i omfang verden over.

VOC Restriksjoner i USA

 • VOC restriksjoner for båtmaling - the Clean Air Act (1990) gav standarder for kilder som forurenset luft inkludert VOC og VOHAP
 • Federale restriksjoner som dekker VOHAP ble introdusert i 1996 for maritime malinger og gjaldt skipsbygging- og vedlikeholdsverft som brukte > 10 T av et enkelt VOHAP eller 25 T av en miks av VOHAP
 • Lystbåter er foreløping fritatt

VOC Restriksjoner US (Stat)

 • VOC kontroll for staten California har også blitt innført.
 • Reglene er blitt dannet av federale myndigheter, men er i praksis gjennomført av distriktene på sørkysten, noe som har gitt de mest restriktive VOC relene i verden.
 • Sørkysten av California har satt spesifike maks. krav til utslipp av VOC fra maling for lystbåter
 • Andre stater følger nå California og innfører lignende restriksjoner

Hva kan vi gjøre for våre kunder globalt?

Vi setter oss VOC mål under utvikling av nye produkter for å minske utslipp, samtidig som våre kunder skal oppleve produktene som effektive og estetiske.

Vi støtter og hjelper kunder i planlegging for å redusere utslipp av løsningsmidler.

 • Ved å levere og støtte en produkt miks som gir større fleksibilitet og å fjerne produdukter med høyt løsemiddel innhold hvor det estetiske ikke er viktig for finishen.
 • Ved å gi informasjon og råd om hvordan man kan redusere løsemiddel innhold i malingsystemer og innføre "best practice" anbefalinger
 • Ved å utvikle og publisere en enkel VOC kalkulator for å overvåke og rapportere bruk av VOC. (Et slikt verktøy er nå tilgjengelig på våre internet sider)