Avfallsreduksjon og resirkulering

Produksjonsanlegget i UK står for hoveddelen av Yacht-produksjonsmengden, og det har vært en betydelig reduksjon i vekt (og volum) på deponert avfall gjennom aktiv utskilling av avfallsstrømmer, samt et resirkuleringsprogram: for plast, papp, metall, papir (herunder emballasje for råmateriale), skåler, osv. Vi er også aktivt engasjert i programmer for gjenbruk av løsemiddelholdige vaskemidler.

I 2007 reduserte vi forbruket av rengjøringsmidler i et Yacht-produksjonsområde med 80 %, gjennom å installere et automatisk system for rengjøring av kar. Systemet bruker resirkulerte løsemidler, utsetter ikke operatøren for løsemiddeldamp, og forbedrer helse og sikkerhet ved å eliminere manuelle rengjøringsprosesser.

Vi samarbeider med våre leverandører for å redusere mengden av overflødig emballasje på våre råmaterialer,og fjerner overflødig emballasje på våre produkter der det er mulig. Et eksempel på dette er de nylige endringene i emballasjen på vår epoksymasse. En endring av FN-godkjente massebeholdere har fjernet behovet for ytterkartong.

Det flerspråklige etikettprogrammet som vi innfører i Europa, gir oss mulighet til ikke bare å gi våre kunder mer omfattende helse- og sikkerhetsinformasjon, men det vil også gi en betydelig reduksjon i mengden av overflødig lagerbeholdning i fremtiden, og dermed redusere avfallsmengden.

Under en av de verste tørkeperiodene på 100 år, reduserte anlegget vårt i Australia vannforbruket med mer enn 60 % i 2006, ved å oppgradere rørsystemet og fjerne et kjøletårn.