Lovgivning

Hva er et lovgivning

En lovgivning enten det er forbud eller påbud er en skrevet lov som er proklamert (eller satt i kraft) av lovlig myndighet eller et regjeringsorgan

Hvem er lovgivere?

En lovgiver er en person som utsteder lover; spesielt de som er medlemmer av et lovgivende organ. Dette er som regel politikere som ofte er valgt av folket. En lovgiver er en type av representanter som har myndighet til å skape eller endre lover. Disse er kjent under mange navn, men de mest kjente er parlament eller storting.

Lovigivere kan være;

 • Internasjonalt, FN eller EU Parlament
 • Nasjonalt, Storting, regjering
 • Regionalt, Fylkesting
 • Lokalt, Byråd eller Kommune
 • Z-Ignore

Hva er et kontrollorgan?

Et kontrollorgan er en offentlig myndighet eller en etat som har ansvar for å utøve selvstendig myndighet over noen områder av menneskelig aktivitet.

 • Kontrollorganer håndhever eller innfører restriksjoner (lover)
 • De har også myndighet til å søke ekstra, eller øke, restriksjoner under eksisterende lovgivning, uten behov for godkjenning av et lovgivende organ.

Klif eller Klima og forurensingsdirektoreatet (tidligere SFT) er et godt eksempel på et kontrollorgan i Norge. Klif ligger under Miljøverndeperatementet og har ansvaret for klima, miljøgifter, vann og hav, avfall og gjenvinning, luft og støy.

 • Utforme og Innføre Reguleringer
 • Gi Tilskudd
 • Studier av Miljøspørsmål
 • Sponsor Samarbeidspartnere
 • Lære Folk om Miljøet