Tilgjengelige Koder/Farger

YAA825
Mahogany

Fargesett Båten Min
 

Båtbets

Test
Mahognybeis for beising av treverk.
  • God inntregning
  • Blekes ikke, det være seg ute eller inne

Tekniske Spesifikasjoner

Område over vannlinjen 
Glansgrad:  
Embalasjestørrelse: 375 ml  
Underlag:
  •  
 
Godt egnet for hurtig-gående båter n/a 
Godt egnet i områder med kraftig begroing  
Påføringsmetode
  •  
 
Anbefalt Ant. Strøk
  •  
 
Praktisk Spre-evne
(m²/Ltr.)
  •  
 
Tynner
  •  
 

Produkt data som er gitt er ment som en generell oversikt for å hjelpe valg i av produkt. For mer spesefike påføringsdata, se produkt datablad.