Tilgjengelige Koder/Farger

YMA727

Fargesett Båten Min
 

Interstrip

Test
Interstrip løser 1-komponente båtmalinger som f.eks. toppstrøksmalinger, bunnstoff, grunninger eller lakk.
  • Geleaktig konsistens - renner ikke på loddrette flater
  • Skader ikke aluminium, gelcoat, tre eller 2-komponente malinger

Tekniske Spesifikasjoner

Område over og under vannlinjen 
Glansgrad: Not Applicable 
Embalasjestørrelse: 750 ml  
Underlag:
  •  
 
Godt egnet for hurtig-gående båter n/a 
Godt egnet i områder med kraftig begroing  
Påføringsmetode
  •  
 
Anbefalt Ant. Strøk
  •  
 
Praktisk Spre-evne
(m²/Ltr.)
  •  
 
Tynner
  •  
 

Produkt data som er gitt er ment som en generell oversikt for å hjelpe valg i av produkt. For mer spesefike påføringsdata, se produkt datablad.