Tilgjengelige Koder/Farger

YMA715

Fargesett Båten Min
 

Matting Additive

Test
Matteringsmiddel som kan blandes i 1 komponente Internationals toppstrøksmalinger og lakker.  Glansen kan varieres fra halvmatt til matt avhengig av blandingsforholdet produkt/Matting Additive.  Det finnes en variant for 1-komponente produkter og en for 2-komponente.

Tekniske Spesifikasjoner

Område over vannlinjen 
Glansgrad: Matt 
Embalasjestørrelse: 750 ml  
Underlag:
 • Andre
 
Godt egnet for hurtig-gående båter n/a 
Godt egnet i områder med kraftig begroing  
Påføringsmetode
 • Pensel
 • Konvensjonell Sprøyte
 • Rulle
 
Anbefalt Ant. Strøk
 •  
 •  
 •  
 
Praktisk Spre-evne
(m²/Ltr.)
 •  
 •  
 •  
 
Tynner
 • YTA800
 • YTA800
 • YTA800
 

Produkt data som er gitt er ment som en generell oversikt for å hjelpe valg i av produkt. For mer spesefike påføringsdata, se produkt datablad.