Tilgjengelige Koder/Farger

YMA905

Fargesett Båten Min
 

Non-Slip Additive

Test
Halkanix er et småkornet, syntetisk materiale som kan blandes i maling eller lakk for å danne et sklisikkert belegg.  Produktet kan også strøes over  malingen/lakken når den er våt.  Effekten kan reguleres ved mengde tilsetning.

Tekniske Spesifikasjoner

Område over vannlinjen 
Glansgrad: N/A 
Embalasjestørrelse: 23 g  
Underlag:
 • Andre
 
Godt egnet for hurtig-gående båter n/a 
Godt egnet i områder med kraftig begroing  
Påføringsmetode
 • Pensel
 • Konvensjonell Sprøyte
 • Rulle
 
Anbefalt Ant. Strøk
 •  
 •  
 •  
 
Praktisk Spre-evne
(m²/Ltr.)
 • 9
 • 6
 • 9
 
Tynner
 •  
 •  
 •  
 

Produkt data som er gitt er ment som en generell oversikt for å hjelpe valg i av produkt. For mer spesefike påføringsdata, se produkt datablad.