Tilgjengelige Koder/Farger

YZM914

Fargesett Båten Min
 

Polyurethane Matting Additive

Test
Matteringsmiddel som kan blandes i 2 komponente toppstrøksmalinger og lakker fra International.  Glansen kan varieres fra halvmatt til matt avhengig av blandingsforholdet produkt/Matting Additive.  Det finnes en også en variant for 1-komponente produkter.

Tekniske Spesifikasjoner

Område over vannlinjen 
Glansgrad: Matt 
Embalasjestørrelse: 750 ml  
Underlag:
  • Andre
 
Godt egnet for hurtig-gående båter n/a 
Godt egnet i områder med kraftig begroing  
Påføringsmetode
  • Pensel
  • Rulle
 
Anbefalt Ant. Strøk
  •  
  •  
 
Praktisk Spre-evne
(m²/Ltr.)
  •  
  •  
 
Tynner
  •  
  •  
 

Produkt data som er gitt er ment som en generell oversikt for å hjelpe valg i av produkt. For mer spesefike påføringsdata, se produkt datablad.