Tilgjengelige Koder/Farger

YTA800

Fargesett Båten Min
 

Thinner No.1

Test
Spesial tynner for alle 1-komponent toppstrøksmalinger og lakker

Tekniske Spesifikasjoner

Område  
Glansgrad: Not Applicable 
Embalasjestørrelse: 500 ml 1 Lt.  
Underlag:
  •  
 
Godt egnet for hurtig-gående båter n/a 
Godt egnet i områder med kraftig begroing  
Påføringsmetode
  •  
 
Anbefalt Ant. Strøk
  •  
 
Praktisk Spre-evne
(m²/Ltr.)
  •  
 
Tynner
  •  
 

Produkt data som er gitt er ment som en generell oversikt for å hjelpe valg i av produkt. For mer spesefike påføringsdata, se produkt datablad.