Tilgjengelige Koder/Farger

YTA100

Fargesett Båten Min
 

Thinner No.100

Test
Thinner No.100 er for tynning av Perfection®, spesielt for å underlette påføring med pensel ved høye temperaturer.

Tekniske Spesifikasjoner

Område  
Glansgrad: Not Applicable 
Embalasjestørrelse: 1 Lt.  
Underlag:
  •  
 
Godt egnet for hurtig-gående båter n/a 
Godt egnet i områder med kraftig begroing  
Påføringsmetode
  •  
 
Anbefalt Ant. Strøk
  •  
 
Praktisk Spre-evne
(m²/Ltr.)
  •  
 
Tynner
  •  
 

Produkt data som er gitt er ment som en generell oversikt for å hjelpe valg i av produkt. For mer spesefike påføringsdata, se produkt datablad.