Tilgjengelige Koder/Farger

YTA600

Fargesett Båten Min
 

VC General Thinner

Test
Tynner for VC®17m Ekstra bunnstoff og VC® Tar2. Fjerner spill av VC 17m Extra og rengjør verktøy

Tekniske Spesifikasjoner

Område  
Glansgrad: N/A 
Embalasjestørrelse: 1 Lt.  
Underlag:
  •  
 
Godt egnet for hurtig-gående båter n/a 
Godt egnet i områder med kraftig begroing  
Påføringsmetode
  •  
 
Anbefalt Ant. Strøk
  •  
 
Praktisk Spre-evne
(m²/Ltr.)
  •  
 
Tynner
  •  
 

Produkt data som er gitt er ment som en generell oversikt for å hjelpe valg i av produkt. For mer spesefike påføringsdata, se produkt datablad.