Fargesett Båten MinFargesett Båten Min inneholder ikke alle tilgjengelige farger fra International. Vennligst ta kontakt med International lokalt for mer info. og flere valg.