Personlig Verneutstyr

Før du går igang med jobben bør du vurdere hvilket verneutstyr du trenger. Dette vil endre seg etter hvilken jobb du skal gjøre. Vi har satt sammen en liste over det mest vanlige utstyret som brukes. For mer informasjon kontakt vår service-telefon.

Z-Ignore

Åndedrettsmaske

Hvilke type åndedrettsmaske som bør brukes er avhengig av type maling som skal brukes, tiden jobben tar, mengde maling som blir brukt, og hvor jobben blir utført. Ved sprøyting av maling skal en åndredrettsmaske med tilført friskluft brukes. Vi anbefaler at jobben blir utført av en proffesjonell sprøytemaler som har egnet utstyr.

Z-Ignore

Hjelm

Hjelm skal brukes viss arbeidet foregår i et område hvor det er fare for fallende gjenstander o.l.

Z-Ignore

Vernebriller/Goggles

Vernebriller skal alltid brukes når du arbeider med maling. Hvilke type vernebriller som skal brukes er avhengig av type arbeid. Vernebriller vil beskytte mot mindre sprut etc. mens Goggles vil gi bedre beskyttelse – også fra sidene.

Z-Ignore

Vernesko/støvler

Vernesko/støvler med en stålkappe for tå og anti-statisk såle bør brukes under arbeid med maling. Fottøyet bør gi beskyttelse opp til ankelen som et minimum.

Z-Ignore

Hansker

Under arbeid med maling bør en bruke kjemikalie resistente hansker. Bytt hansker ofte, og alltid; så snart innsiden virker tilsmusset, eller lekkasje oppstår.

Z-Ignore

Arbeidstøy/Overalls

Arbeidestøy av bomull (minimum 60% bomull) med lange armer og ben bør brukes hvis det er fare for at man kan bli eksponert for sprut, sprøytestøv, renn etc. fra maling. Hvis derimot risken for slik eksponering er liten kan en engangsoverall brukes.

Z-Ignore

Beskyttelsekrem

Beskyttelsekrem bør brukes på eksponert hud hvor man ikke kan bruke annet verneutstyr. Husk bare at kremen ikke må brukes istedet for annet egnet verneutstyr. OBS: Bruk ikke petroleumbaserte gelprodukter, disse vil hjelpe produktet å penetrere inn i huden!