Stain Remover
Test
 • Effektivt rengjøringsmiddel som bl.a. fjerner missfarging i vannlinjen og rundt avgassrør
 • Inneholder oxalsyre, riper ikke overflaten
 • Tregtflytende (tixotrop) - renner ikke på loddrette flater

Tekniske Spesifikasjoner

Område Over Vannlinjen 
Glansgrad: N/A 
Embalasjestørrelse: 500 ml 
Underlag:
 • Glassfiber
 • Andre
 
Godt egnet for hurtig-gående båter n/a 
Godt egnet i områder med kraftig begroing  
Påføringsmetode
 • Pensel
 • Cloth
 
Anbefalt Ant. Strøk
 •  
 •  
 
Praktisk Spre-evne
(m²/Ltr.)
 •  
 •  
 
Tynner
 •  
 •  
 

Produkt data som er gitt er ment som en generell oversikt for å hjelpe valg i av produkt. For mer spesefike påføringsdata, se produkt datablad.