Tilgjengelige Koder/Farger

YPA212
Grønn
YPA213
Grå
YPA214
Part B

Fargesett Båten Min
 
Gelshield 200 (Professional)
Test
Hurtigtørkende epxiprimer til beskyttelse mot plastpest, men også som antikorrosiv primer på stål, aluminium etc.
 • Beskytter mot plastpest
 • Kan påføres ned til 5°C
 • Tørker hurtig, flere strøk kan påføres samme dag.

Tekniske Spesifikasjoner

Område over og under vannlinjen 
Glansgrad: Matt 
Embalasjestørrelse: 750 ml, 2.5 lt 
Underlag:
 • Glassfiber
 • Andre
 
Godt egnet for hurtig-gående båter n/a 
Godt egnet i områder med kraftig begroing  
Påføringsmetode
 • Høytrykksprøyte
 • Konvensjonell Sprøyte
 
Anbefalt Ant. Strøk
 • 2 - 3
 • 2 - 3
 
Praktisk Spre-evne
(m²/Ltr.)
 • 2.60
 • 2.60
 
Tynner
 •  
 •  
 

Produkt data som er gitt er ment som en generell oversikt for å hjelpe valg i av produkt. For mer spesefike påføringsdata, se produkt datablad.