Tilgjengelige Koder/Farger

YPA950
Light Grey
YPA955
Part B

Fargesett Båten Min
 
Epoxy A/F Tiecoat
Test
2-komponent, tjærefri epoxy heftprimer.  Brukes som en heftprimer mellom den antikorrosive primeren og bunnstoffet for å sikre god vedheft.
 • For nybygg og reparasjon og vedlikehold
 • Ekstra lang overmalingstid for bunnstoffet (opp til 5 dager)

Tekniske Spesifikasjoner

Område under vannlinjen 
Glansgrad: 'None' 
Embalasjestørrelse: 5 Lt., 20 Lt. . For anvendelighet på andre områder, kontakt International.  
Underlag:
 • Andre
 
Godt egnet for hurtig-gående båter n/a 
Godt egnet i områder med kraftig begroing  
Påføringsmetode
 • Pensel
 • Rulle
 • Høytrykksprøyte
 
Anbefalt Ant. Strøk
 •  
 •  
 •  
 
Praktisk Spre-evne
(m²/Ltr.)
 •  
 •  
 •  
 
Tynner
 •  
 •  
 •  
 

Produkt data som er gitt er ment som en generell oversikt for å hjelpe valg i av produkt. For mer spesefike påføringsdata, se produkt datablad.