Tilgjengelige Koder/Farger

YIC330
Buff
YIC336
Grey
YIC331
Part B

Fargesett Båten Min
 
Interior Primer 330 WB
Test
For effektiv påføring og lettere vedlikehold - sparer tid og kostnader:
 • Minimal forbehandling av overflaten
 • Ingen sliping før overmaling eller utbedring

Mulighet for tykke skikt.

Godt egne for hele innredningen*:

 • Et og samme produkt for alle flater
 • Et effektiv malingsystem
 
Utprøvd og testet:
 • Utprøvd og fullt ut testet sammen med Interior Finish 600 WB
 • Kan ved behov brukes med andre interiørmalinger (kontakt din lokale International representant)
Finnes i to farger; Beige og Grå både i 5 og 20 ltr forpakninger (inkluderer herder på 1 ltr resp. 5 ltr):
 • To farger gjør påføringen enklere på mørke og utilgjengelige steder.

Tekniske Spesifikasjoner

Område Interiør/maskinrom 
Glansgrad: Matt 
Embalasjestørrelse:  
Underlag:
 •  
 
Godt egnet for hurtig-gående båter n/a 
Godt egnet i områder med kraftig begroing  
Påføringsmetode
 •  
 
Anbefalt Ant. Strøk
 •  
 
Praktisk Spre-evne
(m²/Ltr.)
 •  
 
Tynner
 •  
 

Produkt data som er gitt er ment som en generell oversikt for å hjelpe valg i av produkt. For mer spesefike påføringsdata, se produkt datablad.