Tilgjengelige Koder/Farger

YIC862
White
YIC866
Grey
YIC861
Part B
YIC860
White 9010

Fargesett Båten Min

 

Assosiert Litteratur 
Interior Primer 860
Test
 • Godt egnet til alle innvendige flater, selv kjølsvin
 • Meget bra kjemikalieresistense, samt korrosjonsbeskyttende egenskaper
 • Nesten ingen lukt, lavt VOC innhold og hurtig tørketid
 • Lloyd’s sertifisert mot flammespredning

Tekniske Spesifikasjoner

Område Interiør/maskinrom 
Glansgrad: Halvblank 
Embalasjestørrelse: 5 lt, 20 lt 
Underlag:
 • Aluminium
 • Stål
 • Tre
 • Andre
 
Godt egnet for hurtig-gående båter n/a 
Godt egnet i områder med kraftig begroing  
Påføringsmetode
 • Høytrykksprøyte
 • Pensel
 • Konvensjonell Sprøyte
 • Rulle
 
Anbefalt Ant. Strøk
 • 1
 • 1
 • 1 - 2
 • 1
 
Praktisk Spre-evne
(m²/Ltr.)
 • 3.36
 • 5.04
 • 3.36
 • 5.04
 
Tynner
 • YTA910
 • YTA920
 • YTA910
 • YTA920
 

Produkt data som er gitt er ment som en generell oversikt for å hjelpe valg i av produkt. For mer spesefike påføringsdata, se produkt datablad.