Tilgjengelige Koder/Farger

YAA813
YAA814
Part B

Fargesett Båten Min
 
Interfill 833
Test
Interfill 833 er en lettslipt finsparkel som brukes over Interfill 830 for å oppnå en slett overflate før lakkering.
 • Fine tilsetningsmidler gir en slett overflate
 • Lettslipt
 • Farge som skiller seg fra Interfill 830
 Interfill 833 kan påføres opp til 0.3 cm tykt.

Tekniske Spesifikasjoner

Område over og under vannlinjen 
Glansgrad: Matt 
Embalasjestørrelse: 5 Lt.  
Underlag:
 • Glassfiber
 
Godt egnet for hurtig-gående båter n/a 
Godt egnet i områder med kraftig begroing  
Påføringsmetode
 • Lang treplanke
 • Sparkel
 
Anbefalt Ant. Strøk
 • 1.00
 • 1.00
 
Praktisk Spre-evne
(m²/Ltr.)
 • 0.30
 • 0.30
 
Tynner
 •  
 •  
 

Produkt data som er gitt er ment som en generell oversikt for å hjelpe valg i av produkt. For mer spesefike påføringsdata, se produkt datablad.