Tilgjengelige Koder/Farger

YIC771
Part B
YIC770
Satin White

Fargesett Båten Min
 
Interior Finish 770
Test
 • Tørker hurtig, forkorter arbeidstiden
 • Lange overmalingsintervaller gjør det enkelt med overmaling og utbedring
 • Dekker godt - ett strøk er nok
 • Godt egnet for alle innvendige overflater
 • Jevn halvmatt overflate godt egnet til overbygg etc.

Tekniske Spesifikasjoner

Område Interiør/maskinrom 
Glansgrad: Halvmatt 
Embalasjestørrelse: 5 Lt.  
Underlag:
 • Aluminium
 • Stål
 • Tre
 • Andre
 
Godt egnet for hurtig-gående båter n/a 
Godt egnet i områder med kraftig begroing  
Påføringsmetode
 • Høytrykksprøyte
 • Pensel
 • Konvensjonell Sprøyte
 
Anbefalt Ant. Strøk
 • 1 - 2
 • 1 - 2
 • 1 - 2
 
Praktisk Spre-evne
(m²/Ltr.)
 • 6
 • 9
 • 6
 
Tynner
 •  
 • YTA920
 •  
 

Produkt data som er gitt er ment som en generell oversikt for å hjelpe valg i av produkt. For mer spesefike påføringsdata, se produkt datablad.