Tilgjengelige Koder/Farger

YQA100

Fargesett Båten Min
 
Perfection Accelerator
Test
En accelerator som kan brukes til å forkorte herdetiden for Perfection

Tekniske Spesifikasjoner

Område over vannlinjen 
Glansgrad:  
Embalasjestørrelse: 250 ml  
Underlag:
  •  
 
Godt egnet for hurtig-gående båter n/a 
Godt egnet i områder med kraftig begroing  
Påføringsmetode
  •  
 
Anbefalt Ant. Strøk
  •  
 
Praktisk Spre-evne
(m²/Ltr.)
  •  
 
Tynner
  •  
 

Produkt data som er gitt er ment som en generell oversikt for å hjelpe valg i av produkt. For mer spesefike påføringsdata, se produkt datablad.