Tilgjengelige Koder/Farger

ITA075

Fargesett Båten Min
 
600 Wipe Down Solvent
Test
Proffesjonelt rengjørings-/avfettingsmiddel for fjerning av forurensing på overflaten som voks, fett og sliperester før påføring av Perfection.

Tekniske Spesifikasjoner

Område  
Glansgrad: N/A 
Embalasjestørrelse: 5 Lt. , 200 Lt.  
Underlag:
  • Andre
 
Godt egnet for hurtig-gående båter n/a 
Godt egnet i områder med kraftig begroing  
Påføringsmetode
  • Cloth
 
Anbefalt Ant. Strøk
  •  
 
Praktisk Spre-evne
(m²/Ltr.)
  •  
 
Tynner
  •  
 

Produkt data som er gitt er ment som en generell oversikt for å hjelpe valg i av produkt. For mer spesefike påføringsdata, se produkt datablad.